ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

โดย : Admin 04 ม.ค. 2564

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

หลังรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงท่องเที่ยว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยความสุจริตและมีธรรมาภิบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นสักขีพยาน

และวันที่ 19 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพฯ และเน้นย้ำถึงการดำเนินโครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยปราศจากการทุจริต และให้ช่วยกันสอดส่องเพื่อมิให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายไม่ให้ไม่รับของขวัญและประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลและทุกโอกาส และให้คำอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา