ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 พ.ย. 2562 0 ครั้ง
ผลประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 ต.ค. 2562 5 ครั้ง
ประกาศรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส กับเอกสารประกอบการชี้แจง 05 ส.ค. 2562 2 ครั้ง
เอกสารประกอบการชี้แจงรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 05 ส.ค. 2562 1 ครั้ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2562 15 พ.ค. 2562 2 ครั้ง
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 07 มี.ค. 2562 2 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาตรฐานความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 05 มี.ค. 2562 3 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา โดย อ.ไตรภพ โคตรวงษา 09 ต.ค. 2561 1 ครั้ง
การปรับปรุงประเภทเรื่องร้องทุกข์สำหรับใช้ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (ระบบกลาง) 18 เม.ย. 2561 2 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส(ฉบับภาษาอังกฤษ) 02 มี.ค. 2561 4 ครั้ง