การประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

โดย : Admin 23 ก.ย. 2564

วันที่​ 22​ กันยายน 2564

 

เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

 

การประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณา

1. (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 - 2570)

2. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 - 2570)

3. แก้ไขคำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาลัยการกีฬาแห่งชาติ