การประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน CCC (Calories credit challenge)

โดย : Admin 04 พ.ย. 2564

นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานประชุมหารือ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน ร่วมกับ บริษัททีเอ็มเอ ดิจิทัล จำกัด โดยมี นายมาฆะ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร และนายนายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์ ผูู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B กรมท่องเที่ยว