กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 23 ก.ย. 2564 563
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 - 2570) 06 ก.ย. 2564 433
อำนาจหน้าที่ 06 ส.ค. 2564 545