การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom Cloud Meetings

โดย : Admin 12 ส.ค. 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา​ เป็น​ประธาน​การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ โดยมี​ นายประสาน หวังรัตนปราณี เป็นรองประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ​ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต จำนวน 17 วิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จำนวน 13 โรงเรียนกีฬา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom Cloud Meetings