ข่าวสารด้านกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะมวยไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศตะวันออกกลาง (รัฐอิสราเอลและราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน) 499
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการต่างประเทศ 566
เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (Muay Thai Select) 621
การลงนามความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ 406