ข่าวสารด้านกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะมวยไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศตะวันออกกลาง (รัฐอิสราเอลและราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน) 1563
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการต่างประเทศ 1851
เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (Muay Thai Select) 1683
การลงนามความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ 1332