กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ระยะเวลา ตุลาคม2565 - กันยายน 2566 8 ครั้ง
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31 ครั้ง
รายงานผลแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ครั้ง
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน รายไตรมาส (ตุลาคม2565-มีนาคม2566) 98 ครั้ง