เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (Muay Thai Select)

โดย : Admin 29 พ.ค. 2557

เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ  และแนวทางการตรวจ/รับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย  ในต่างประเทศ (Muay Thai Select)

เอกสารดาวน์โหลด
ฉบับภาษาไทย (Thai Version) ดาวน์โหลด
ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) ดาวน์โหลด