บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการต่างประเทศ

โดย : Admin 29 พ.ค. 2557

เอกสารดาวน์โหลด
ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ กระทรวงการต่างประเทศ ดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (MOU) ดาวน์โหลด