กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-21 กันยายน 2565

โดย : Admin 16 ก.ย. 2565