การขับเคลื่อนCCCภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)

โดย : Admin 14 ก.ย. 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ (ทกช.) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ รองศาสตราจาราย์ ดร. วรรณชลี โนริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge : CCC) ผ่านการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ เรื่องการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge : CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้กับประเทศไทย ณ ห้องมาร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ"

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำบูธอำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลด และให้ข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชัน Calories Credit Challenge (CCC) บรรยากาศภายในงาน https://www.facebook.com/caloriescredit

#Walk_Run_Bike_Fighting_Stroke_CCC#แคลอรี่เครดิตชาเลนจ์#calloriecreditchallenge#ccc#พลิกโฉมตัวเองพลิกโฉมประเทศไทย_CCC

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา#Walk_Run_Bike_Fighting_Stroke