พิธีมอบรางวัลกิจกรรม “พลิกโฉมตัวเอง พลิกโฉมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 31 วัน 31 ล้านแคลอรี่” ออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่าน Application CCC : Calories Credit Challenge

โดย : Admin 14 ก.ย. 2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่าน Application CCC : Calories Credit Challenge ภายใต้แคมเปญ "พลิกโฉมตัวเอง พลิกโฉมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 31 วัน 31 ล้านแคลอรี่" โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ

นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมภายในงาน ซึ่งมีนางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ (ทกช.) เป็นผู้ดูแลโครงการ 31 วัน 31 ล้าน แคลอรี่ ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยากาศภายในงาน https://www.facebook.com/caloriescredit

โดยผลการแข่งขันแต่ละประเภทมีดังนี้

1. รางวัลประเภทหน่วยงาน รับโล่รางวัล Calories Credit Challenge

1.1 หน่วยงานที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด (CCC Member) ได้แก่ กรมพลศึกษา จำนวน 755 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1

1.2 หน่วยงานที่มีจำนวนแคลอรี่สะสมเฉลี่ยรายบุคคลของหน่วยงานสูงสุด ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว จำนวนแคลอรี่สะสมเฉลี่ย 4,427.28 Kcal

2. รางวัลประเภทบุคคล รับเสื้อโปโล(คอปก) Super FIT

2.1 ประเภทผู้บริหารมีแคลอรี่สะสมสูงสุด ได้แก่ นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา จำนวนแคลอรี่รวม 17,853 Kcal

2.2 ประเภทผู้ที่มีแคลอรี่สะสมสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 8 รางวัล รับเสื้อกีฬา(คอกลม) Super FIT (customized: ใส่โลโก้หน่วยงาน) ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- กรมการท่องเที่ยว

- กรมพลศึกษา

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

- การกีฬาแห่งประเทศไทย

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

-องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

3. ประเภท Over All 10 รางวัล รับเสื้อกีฬา(คอกลม) Super FIT ได้แก่

-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 2 คน

-กรมการท่องเที่ยว 7 คน

-กรมพลศึกษา 1 คน

4. รางวัลดาว TikToK จำนวน1 รางวัล เงินสด 3,0000 บาท ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว

#FitพิชิตCALS#calloriecreditchallenge #caloriescredit #ccc #แคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ #แคลอรี่เครดิต #พลิกโฉมตัวเองพลิกโฉมประเทศไทยกับCCC#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา