การประชุมหารือเรื่องแนวทางปฏฺิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน

โดย : Admin 10 พ.ค. 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 25262 เวลา 10.00 น. กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน (Road Race Checklist) โดยมีนายณรงค์ เทียมเมฆ นายฐิติ ยะกุล ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนางบัญจรัตน์ สุหฤดำรง ผู้แทนสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม