การประชุมหารือเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงต่างๆ

โดย : Admin 08 พ.ค. 2562