ทำเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวง

โดย : Admin


นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์


นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2219 3737

doimots@hotmail.com


 -ว่าง-

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2219 3721

doimots@hotmail.com