การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง 7 จังหวัด

โดย : Admin 12 มี.ค. 2562

          การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ๗ จังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ๗ จังหวัด พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของการมอบหมายให้ นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ๗ จังหวัด