กำหนดการตรวจราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุโขทัย 12 ครั้ง
กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ครั้ง
กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี 1 ครั้ง
กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ครั้ง