กองตรวจราชการ

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
26/08/2561-31/08/2561

ไม่ระบุเวลา

การตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ลำปาง และลำพูน
20/08/2561-24/08/2561

ไม่ระบุเวลา

การตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดชุมพร กระบี่ และสุราษฎร์ธานี
15/08/2561-17/08/2561

ไม่ระบุเวลา

การตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดชลบุรี ลพบุรี จันทบุรี และระยอง
06/08/2561-09/08/2561

ไม่ระบุเวลา

การตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
13/06/2561-15/06/2561

ไม่ระบุเวลา

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
04/06/2561-06/06/2561

ไม่ระบุเวลา

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก
23/05/2561-25/05/2561

ไม่ระบุเวลา

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
16/05/2561-17/05/2561

ไม่ระบุเวลา

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคกลาง ณ จังหวัดสระบุรี
01/09/2559-02/09/2559

ไม่ระบุเวลา

กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช