อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

โดย : Admin 24 ธ.ค. 2563

          นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง ภูเก็ต ระนอง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง