อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์ วิว จังหวัดกรุงเทพฯ

โดย : Admin 14 ธ.ค. 2563

          นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ชัยนาท สมุทรสาคร นนทบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ราชบุรี นครนายก สิงห์บุรี ระยอง สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์ วิว จังหวัดกรุงเทพฯ