ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น​ประธานเปิดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

โดย : Admin 08 ส.ค. 2562

      วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น​ประธานเปิดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อที่สำคัญได้แก่ 
1. การรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านทางเว็บไซต์
2. การจัดทำปฏิทินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของแต่ละจังหวัดผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอกิจกรรมดังกล่าวทั้งประเทศในเว็บไซต์กระทรวงฯ
3. การนำเสนอข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดบนเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด