ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดย : Admin 22 ธ.ค. 2560

"ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น"

         วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสถาบันการพลศึกษา เพื่อให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมยกระดับไปสู่ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ