แบบฟอร์มศูนย์เทคโนฯ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบสมัครออนไลน์ การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2561 129
แบบฟอร์มข้อมูลบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS (Departmental Personnel Information System) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 31 ครั้ง
แบบฟอร์ม การขอใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (e-Saraban) 9 ครั้ง
แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 4 ครั้ง
แบบฟอร์มการทำ Preventive Mantenance 4 ครั้ง
แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 13 ครั้ง
แบบฟอร์ม ขออนุญาตดูข้อมูลในกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง
แบบฟอร์มขอนำข้มูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 29 ครั้ง
แบบฟอร์ม การขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 10 ครั้ง