แบบฟอร์มศูนย์เทคโนฯ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบฟอร์มการขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 6 ครั้ง
แบบสมัครออนไลน์ การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2561 143
แบบฟอร์ม การขอใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (e-Saraban) 33 ครั้ง
แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 6 ครั้ง
แบบฟอร์มการทำ Preventive Mantenance 4 ครั้ง
แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 28 ครั้ง
แบบฟอร์ม ขออนุญาตดูข้อมูลในกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง
แบบฟอร์มขอนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 60 ครั้ง