เอกสารประกอบการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาศักย์ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Word 63 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 34 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphics 38 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS6 44 ครั้ง