เอกสารประกอบการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาศักย์ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Word 69 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 37 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphics 47 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS6 48 ครั้ง