ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
11/01/2562

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ค.ต.ป. หารือแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11/01/2562

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ค.ต.ป. หารือแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09/01/2562

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 สปกก. ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562
08/01/2562

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม.
27/12/2561

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ กก.
26/12/2561

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมสรุปการจัดงาน Princess Cup Thailand 2018
26/12/2561

ไม่ระบุเวลา

16.00 น. ผู้บริหารกระทรวงสวัสดีปีใหม่
26/12/2561

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ประชุมกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้าย รับ โอน หรือบรรจุกลับ
25/12/2561

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม.