ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
16/06/2564

ไม่ระบุเวลา

11.00 น. ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากับหอการค้าไทย
16/06/2564

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. ประชุมหารือกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว
27/05/2564

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันขี่ม้า รายการ Princess Cup Thailand 2021
25/05/2564

ไม่ระบุเวลา

09.00 น. ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ VDO Conference
21/05/2564

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมผ่านระบบ VDO Conference คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2564
18/05/2564

ไม่ระบุเวลา

09.00 น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กก.
11/03/2564

ไม่ระบุเวลา

13.00 น. ประชุมหารือแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กับภาคเอกชนจากเกาะสมัย เกาะพะงั้น และเกาะเต่า
08/03/2564

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 3/2564
19/02/2564

ไม่ระบุเวลา

13.00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2564 (พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต)