ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
17/10/2561

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเพื่อการรณรงค์ขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
17/10/2561

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. รมต. มอบ อกพ. กระทรวง
17/10/2561

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. รมต.ประธานประชุมคกก. รณรงค์ขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
16/10/2561

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม
16/10/2561

ไม่ระบุเวลา

11.00 น. แถลงข่าว กทก.
04/10/2561

ไม่ระบุเวลา

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานจ้างที่ปรึกษา
03/10/2561

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. คกธ. SMEs ขอพบ
02/10/2561

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ. เชียงใหม่
02/10/2561

ไม่ระบุเวลา

16.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน Princess Cuo Thailand 2018 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561