เอกสาร/Powerpoint จากงานประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2558

โดย : Admin 11 ก.ย. 2558

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสาร/Powerpoint จากงานประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2558_1 ดาวน์โหลด
เอกสาร/Powerpoint จากงานประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2558_2 ดาวน์โหลด
เอกสาร/Powerpoint จากงานประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2558_3 ดาวน์โหลด
เอกสาร/Powerpoint จากงานประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2558_4 ดาวน์โหลด
เอกสาร/Powerpoint จากงานประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2558_5 ดาวน์โหลด
เอกสาร/Powerpoint จากงานประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2558_5 ดาวน์โหลด