ติดต่อเรา

โดย : Admin

ที่อยู่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร 0-2283-1570 โทรสาร 0-2356-0562
E - Mail : webmaster@mots.go.th