ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Power Up Tourism: Future-Proof THAILAND (เติมพลังท่องเที่ยว: สร้างอนาคตใหม่ประเทศไทย)”

โดย : Admin 30 มี.ค. 2564

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ 
"Power Up Tourism: Future-Proof THAILAND (เติมพลังท่องเที่ยว: สร้างอนาคตใหม่ประเทศไทย)” 
สำหรับโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน

ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม Prize​ Room ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

เนื่องด้วยมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) จากสถานการณ์โควิด-19 
จึงจะขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/BaRi4BiPYwikuAqh6
หรือสแกนผ่าน QR Code ในรูปที่แนบมานี้

#กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวไทย #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #MoTS 
#แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ #ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน