ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน กำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยว และรายได้ด้านการท่องเที่ยว

โดย : Admin 30 เม.ย. 2563

นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุน กำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยว และรายได้ด้านการท่องเที่ยว โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน กำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยว และรายได้ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับรองสถิตินักท่องเที่ยว ไตรมาส 1-2 ปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563