เอกสารบรรยาย (Presentation)

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลการดำเนินงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2561 20 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 24 ครั้ง