กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
25/12/2562

10:00-15:00

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
19/11/2562-22/11/2562

13:30-00:00

กิจกรรมฝึกจิตคิดดี
03/07/2562-05/07/2562

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01/07/2562

09:00-12:00

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562
28/06/2562

ไม่ระบุเวลา

“เปิดบ้านรักคุณธรรม” สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"
16/05/2562

09:00-16:00

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562
27/03/2562

09:00-12:00

ธรรมมะสร้างคน คนสร้างองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562
16/01/2562

13:30-16:00

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562
12/12/2561-14/12/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับคณะทำงาน