กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562

หมวดกิจกรรม :

 • ประชุมจัดโดยกองพัฒนาระบบบริหาร

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  01/07/2562 : 09:00 น.
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  01/07/2562 : 12:00 น.