กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดกิจกรรม :

 • สัมมนา

  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ดำเนินการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
  จัดโดยกองพัฒนาระบบบริหาร
   

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  03/07/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  05/07/2562