กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมฝึกจิตคิดดี

หมวดกิจกรรม :

 • สัมมนา

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมฝึกจิตคิดดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหทัยนเรศวร์ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  19/11/2562 : 13:30 น.
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  22/11/2562
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง