วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และคณะ ร่วมหารือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED)

Duplicate entry '112193' for key 'PRIMARY'