วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และคณะ ร่วมหารือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED)

โดย : Admin 17 มี.ค. 2565 15 ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 6-02 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  นายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และคณะ ได้เข้าพบหารือข้อราชการร่วมกับ นาวาเอก นายแพทย์ พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายสุรชัย ศิลาวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และนางสาวกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน และการพัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ตลอดจนการช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

จำนวน 15 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ #15
ความคิดเห็นที่ #14
ความคิดเห็นที่ #13
ความคิดเห็นที่ #12
ความคิดเห็นที่ #11
ความคิดเห็นที่ #10
ความคิดเห็นที่ #9
ความคิดเห็นที่ #8
ความคิดเห็นที่ #7
ความคิดเห็นที่ #6
ความคิดเห็นที่ #5
ความคิดเห็นที่ #4
ความคิดเห็นที่ #3
ความคิดเห็นที่ #2
ความคิดเห็นที่ #1
ยิยดีด้วย
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ข่าว/บทความที่น่าสนใจ 5 อันดับ

ข่าว/บทความยอดนิยม
ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด
  • ยังไม่มีการโหวตข่าว
ข่าว/บทความล่าสุด