29 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (กมก.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม

Duplicate entry '112193' for key 'PRIMARY'