29 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (กมก.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม

โดย : Admin 29 เม.ย. 2564

29 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (กมก.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019 (COVID-19)  ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข