สถิติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ65 9 ครั้ง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 66 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ64. 20 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ63 33 ครั้ง
สถิติการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ต.ค.63-31มี.ค.64) 63 ครั้ง
ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 67 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 37 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 139 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 57 ครั้ง