สถิติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ64. 8 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ63 30 ครั้ง
สถิติการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ต.ค.63-31มี.ค.64) 49 ครั้ง
ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 64 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 34 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 125 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 53 ครั้ง