สถิติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ63 8 ครั้ง
สถิติการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ต.ค.63-31มี.ค.64) 22 ครั้ง
ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 55 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 104 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 51 ครั้ง