เกี่ยวกับเรา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือการให้บริการฯ กมก. ปี 2567 26 ครั้ง
สถิติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ปี 2566 17 ครั้ง
ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค 65 - มี.ค. 66) 37 ครั้ง
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) 48 ครั้ง
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร 82 ครั้ง
ผลสำรวจความพึงพอใจปี 2565 21 ครั้ง
คู่มือการให้บริการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปี 2566 511 ครั้ง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 86 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ64. 25 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ63 40 ครั้ง