เกี่ยวกับเรา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค 65 - มี.ค. 66) 9 ครั้ง
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) 13 ครั้ง
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร 6 ครั้ง
ผลสำรวจความพึงพอใจปี 2565 14 ครั้ง
คู่มือการให้บริการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปี 2566 190 ครั้ง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 75 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ64. 20 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ63 33 ครั้ง
สถิติการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ต.ค.63-31มี.ค.64) 64 ครั้ง
ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 67 ครั้ง