เกี่ยวกับเรา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 46 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ64. 12 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ63 32 ครั้ง
สถิติการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ต.ค.63-31มี.ค.64) 58 ครั้ง
ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 66 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 36 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 396 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 266 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 136 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 56 ครั้ง