โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะมวยไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศตะวันออกกลาง

โดย : Admin 02 ก.ย. 2557

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะเจ้าหน้าที่และ
นักมวยไทย ร่วมโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะมวยไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ประเทศตะวันออกกลาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ด้วยการสร้างกระแสนิยมไทย
โดยใช้ศิลปะมวยไทยเป็นสื่อร่วมกับศิลปะและวัฒนธรรมด้านอื่นๆ โครงการดังกล่าวดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2556 ณ รัฐอิสราเอล และราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน