ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานผลข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว 2563 22 ก.พ. 2565 19 ครั้ง
รายงานผลข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว 2564 14 ม.ค. 2565 14 ครั้ง
รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน 27 พ.ค. 2558 23 ครั้ง
โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะมวยไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศตะวันออกกลาง 02 ก.ย. 2557 1560