คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน กำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 11 มิ.ย. 2562 82 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว และรายได้ด้านการท่องเที่ยว 11 มิ.ย. 2562 45 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว 11 มิ.ย. 2562 26 ครั้ง