กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

“เปิดบ้านรักคุณธรรม” สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"

หมวดกิจกรรม :

 • ประชุมจัดโดยกองพัฒนาระบบบริหาร

  "เปิดบ้านรักคุณธรรม” สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เวลา 13.00 - 16.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  28/06/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  28/06/2562