กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562

หมวดกิจกรรม :

 • ประชุม

  หน่วยงาน
  กองพัฒนาระบบบริหาร
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  16/05/2562 : 09:00 น.
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  16/05/2562 : 16:00 น.