กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562

หมวดกิจกรรม :

 • ประชุมจัดโดยกองพัฒนาระบบบริหาร

  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562
  ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   ติดต่อสอบถาม
  กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กองพัฒนาระบบบริหาร
  โทร. 02219 3733
   

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  16/01/2562 : 13:30 น.
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  16/01/2562 : 16:00 น.