กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับคณะทำงาน

หมวดกิจกรรม :

 • ประชุม

  ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับคณะทำงาน

  วันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2561
  จัดโดยกองพัฒนาระบบบริหาร

  หน่วยงาน
  กองพัฒนาระบบบริหาร
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  12/12/2561
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  14/12/2561