กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการฝึกจิตคิดดี รุ่นที่ 1

หมวดกิจกรรม :

 • ประชุม

  โครงการฝึกจิตคิดดี รุ่นที่ 1 

  วีนที่ 13-16 พฤศจิกายน 2561
  จัดโดยกองพัฒนาระบบบริหาร

  หน่วยงาน
  กองพัฒนาระบบบริหาร
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  13/11/2561
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  16/11/2561