บุคลากร

โดย : Admin 04 เม.ย. 2562

news44_image1

นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์

ผูู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
โทร. 0 2142 7800 ต่อ 27851

news44_image2

นางสาวกำไลเงิน อ่อนสีนิล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2142 7800 ต่อ 27854

news44_image3

นางสาวฑิตฐิตา ดีกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร. 0 2142 7800 ต่อ 27817

news44_image1

นางสาวธนพัชร์  วงษ์โพธิ์ผล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร. 0 2142 7800 ต่อ 27850