อำนาจหน้าที่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 0 ครั้ง
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 10 ครั้ง
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555 2 ครั้ง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 3 ครั้ง