อำนาจหน้าที่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2566 7 ครั้ง
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2565 10 ครั้ง
กฏบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2564 12 ครั้ง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 40 ครั้ง
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 16 ครั้ง
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555 5 ครั้ง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 6 ครั้ง