อำนาจหน้าที่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 23 ครั้ง
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 13 ครั้ง
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555 4 ครั้ง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 5 ครั้ง