อำนาจหน้าที่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 2 ครั้ง
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 11 ครั้ง
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555 3 ครั้ง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง