การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “Be a Good Host” วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เมอเคียว มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

โดย : Admin 25 มี.ค. 2566 | 201

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด "Be a Good Host”

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 256ณ โรงแรม เมอเคียว มักกะสัน กรุงเทพมหานคร